asianajaja

Asianajopalvelumme

Tarjoamme yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille lainopillisia palveluja kaikilta oikeusaloilta. Perhe- ja jäämistöoikeuden alalta hoidamme mm. perunkirjoitukset ja perinnönjaot, laadimme testamentit ja avioehdot sekä hoidamme lasten huolto- ja tapaamisasiat.

Pääpainoalueita ovat myös yksityishenkilöiden riita-asiat kuten asuntokauppariidat ja oikeudenkäynnit sekä yhtiöoikeus ja sopimusoikeus.

Perehdymme huolella jokaiseen toimeksiantoon ja tarjoamme asiakkaidemme käyttöön laajan ja monipuolisen osaamisemme ja kokemuksemme. Palvelemme asiakkaitamme luotettavasti, ripeästi ja joustavasti, mutta kuitenkin kustannustehokkaasti.

lakimies-palvelutMatti Kataja on toiminut Lahdessa asianajotehtävissä vuodesta 1971 lähtien ja lisäksi lukuisissa keskeisissä luottamustoimissa sekä useiden yhtiöiden hallintotehtävissä. Asianajotoiminnan lisäksi hän tuntee perinpohjaisesti julkishallinnon eri osa-alueet.

Susanna Junnila on työskennellyt käräjäoikeuden notaarina sekä pankkilakimiehenä ja hänen erityisaloinaan ovat perunkirjoitukset, testamentit ja muut perhe- ja perintöoikeudelliset asiat mukaan lukien lasten huolto- ja tapaamisasiat.

Hoidamme kaikki asiakkaidemme asiat täysin luottamuksellisina ja noudatamme toiminnassamme hyvää asianajajatapaa.

 

Asianajotoimisto
Matti Kataja Ky
Rautatienkatu 19
B 6 krs
15110 Lahti
puh. (03) 876 7477
fax (03) 876 7478